Kontakty
Jídelníček

Přehled bankovních účtů
Mateřské školy Březiněves a jejich využití

Ostatní platby spojené s pobytem dítěte v mateřské škole

Pro všechny tyto platby používejte, prosím, tříciferný variabilní symbol dítěte. Děkujeme

Variabilní symboly

Pro všechny platby používejte, prosím, tříciferný variabilní symbol dítěte. Děkujeme

Konkrétní VS vašeho dítěte naleznate na třídě.