Kontakty
Jídelníček

Milí rodiče, milé děti,

hraní s tužkou by mělo být každodenní záležitostí a proto jsme pro Vás takové nachystali. Přejeme příjemně prožité společné okamžiky...

A jak na to?

Tyto pracovní listy rozvíjí uvědomělý pohyb ruky, jejich cílem je v neposlední řadě uvědomit si nejen směr pohybu ruky, ale postupně také barvy, tvary a množství početních bodů prostřednictvím barevných teček umístěných na levé horní straně listu. Na každém listu je podle počtu teček počet čar a barva - jeden početní bod, jedna barva, jedna čára a jedno opakování, další list jsou dva body, dvě barvy a dvě čáry a dvě opakování atd. až do počtu pěti početních bodů.Dítě pracuje v klidném prostředí, má správný posez i úchop tužky. S nádechem se ruka připraví na začátek řádku, s výdechem plynule opíše čáru. Nakonec může obrázek vybarvit.

Vykreslování obrázků
Grafomotorické listy slouží jako omalovánky. Protože se během plnění programu dítě připravuje k budoucímu psaní, vedení ruky při vymalovávání musí odpovídat směru písma – začíná na dolní lince, s nádechem vede ruku k horní lince, nezvedá ruku a hned se s výdechem vrací směrem dolů – je to stále se opakující postup. Rytmus dechu určuje rychlost pohybu ruky, která musí vždy na příslušné – dolní nebo horní lince setrvat, až pak pokračuje v následném pohybu příslušným směrem.

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (grafomotorika.pdf)Prvních šest pracovních listů[ ]804 kB