Kontakty
Jídelníček

Milí rodiče a milí přátelé,

na tomto místě bychom Vám všem velice rádi a z celého srdce poděkovali za Vaši ochotu, pomoc a solidaritu, se kterou jste se postavili k řešení naší COVIDové situace.

Jsme si vědomi, že to pro Vás nebylo lehké rozhodnutí, a že Vám to celé jistě připravilo i několik horkých chvilek. O to více si vážíme Vaší vstřícnosti, se kterou jste se rozhodli omezit docházku dětí do mateřské školy právě v tomto týdnu. Věřím, že toto Vaše rozhodnutí mohutně přispěje k rychlému nastolení běžného chodu školky. A věřte, že bez Vaší pomoci bychom se trápili o mnoho déle...

Děkujeme, děkujeme, děkujeme... 

 

 

Ačkoli doba je i nadále velice podivná, pořád věříme že i z takto podivné situace však může vyvstat něco dobrého. A co mám na mysli? Třeba čas, který opět trávíte společně v kruhu rodinném. Máte tedy jedinečnou možnost pozorovat vaše děti v jejich domácím prostředí, trávit s nimi více času. Vidíte je „růst a rozvíjet se“, máte možnost nasměrovat je a ukázat jim svět přesně tak, jak jej vidíte Vy samy. Pusťte se do toho s odvahou, ale také s rozvahou. Učení nemusí být mučení a hrát si může nejen ten malý, ale i ten velký…

Pojďme si tedy hrát, bavme se společně a pokusme se, i když jen na opravdu malou chvilku, zapomenout, co se kolem nás děje…

 

 • Buďte tak trochu „líní rodiče“
   • dbejte na pravidelný režim
   • podporujte děti v samostatnosti (oblékání, hygiena, sebeobsluha, řešení běžných denních situací…)
   • zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…)
 • Zažehněte rodinnou svíci
   • podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení…)
 • Staňte se, alespoň na chvilku, zase dítětem
   • zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…)
   • povídejte si, vyprávějte
   • každý den malou chvilku s dětmi čtěte, o přečteném si povídejte
   • každý den namalujte s dětmi obrázek a popovídejte si o něm
   • hrajte hry, zpívejte, vymýšlejte skopičiny
   • dohoňte, co jindy skřípe (logopedie, grafomotorika, cvičení…)

A hlavně si s dětmi popovídejte o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Užijte si všechen čas strávený s dětmi, hezky se bavte a věřte, že brzy bude líp…

Distanční aktivity jsou tu právě pro Vás a každý den tu najdete něco nového…

S přáním všeho dobrého vás všechny zdraví

Martina a všichni ostatní „dospěláci“ ze školy