Kontakty
Jídelníček

V průběhu dne v mateřské škole vystřídá dítě nepřeberné množství činností. Střídají se aktivity hudební, výtvarné, tělovýchovné, naučné, rozvíjí si grafomotorické  dovednosti a má možnost i čas, jen si tak pohrát, což má pro jeho vývoj zásadní význam. Předškolní výchova je velmi pestrá. Přesto dětem nabízíme další, doplňující aktivity…

NADSTANDARDNÍ AKTIVITY

Nadstandardními aktivitami, které se pořádají v rámci ŠVP (TVP), jsou myšleny takové činnosti, které s dětmi pořádáme v rámci vzdělávacích aktivit, ale které jsou hrazeny navíc a to převážně rodiči. Tyto aktivity nejsou pro dítě ani jeho rodiče povinné.

Patří sem například:

 • návštěvy divadelních představení v mateřské škole
 • návštěvy divadelních představení v pražských divadlech
 • návštěvy kulturních akcí, výstav, ZOO, aj.
 • školní výlety
 • tvořivé dílny s rodiči 
 • zahradní slavnosti
 • oslavy svátků a narozenin
 • školní vystoupení pro rodiče a veřejnost

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Zájmovými aktivitami jsou myšleny takové aktivity, které nesouvisí s plněním ŠVP (TVP) a jsou pořádány jako aktivity doplňující. Jejich výběr i platba za ně jsou plně v kompetenci rodičů. 

Patří sem například:

 • Keramika
 • Angličtina
 • Flétna
 • Vědecké pokusy
 • Logopedická průprava
 • Elkonin
 • Pohybově taneční aktivity
 • Lyžování
 • Bruslení
 • Předplavecký výcvik
 • ... a další (ke konkretizaci pro daný školní rok dochází vždy v průběhu září)