Kontakty
Jídelníček

Prosíme, přečtěte si pečlivě podmínky používání webových stránek Mateřské školy Březiněves, příspěvkové organizace, se sídlem K Březince 459/3, Praha 8 – Březiněves, 182 00.
Náš vzájemný vztah se v souvislosti s těmito webovými stránkami řídí následujícími podmínkami:

 • máte-li k podmínkám používání našich webových stránek jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo nám napište na shora uvedenou adresu
 • tyto podmínky mohou být kdykoliv aktualizovány, upraveny nebo zrušeny. Je dobré podmínky pravidelně kontrolovat, abyste vždy byli aktuálně v obraze a včas zjistili, zda se všemi změnami plně souhlasíte
 • používáním těchto webových stránek nebo svým vstupem na ně vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami používání
 • pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, tyto webové stránky dále nepoužívejte


Používání těchto webových stránek a práva duševního vlastnictví

Tyto webové stránky jsou vám plně k dispozici pro nekomerční použití.

 • webové stránky a všechny materiály v nich uvedené jsou chráněny právy duševního vlastnictví, včetně autorských práv, a jsou buď naším majetkem nebo máme k jejich používání oprávnění. Mezi tyto materiály patří mimo jiné design, rozložení, vzhled, grafika, veškeré dokumenty a jiný obsah, jako například články, zprávy, prezentace, příběhy, loga, ochranné známky (registrované nebo neregistrované) a jiný text
 • bez našeho písemného souhlasu nesmíte materiály z těchto webových stránek kopírovat, rozšiřovat, dále zveřejňovat, upravovat či jinak zpřístupňovat ostatním
 • materiály z těchto webových stránek můžete tisknout či stahovat výhradně pro své nekomerční použití či kopírovat obsah osobám pro jejich osobní potřebu za předpokladu, že:
   • žádné materiály nebudou nijak upravovány
   • žádná grafika nebude použita zvlášť bez svého průvodního textu
   • na všech kopiích se objeví upozornění na naše autorská práva a ochranné známky, a že uvedete tyto webové stránky jako zdroj materiálu
   • osoby, kterým tyto materiály poskytujete, budou o těchto omezeních vědět
   

Odpovědnost

Tyto podmínky používání nevylučují naši odpovědnost (pokud nějaká existuje) vůči vám za jakoukoli záležitost, u které by bylo vyloučení nebo pokus o vyloučení naší odpovědnosti nezákonné.
Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s každým typem hardwaru nebo softwaru, který používáte. Nezaručujeme ani to, že tyto webové stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Vyhrazujeme si právo tyto webové stránky kdykoli zrušit nebo upravit. Dále si vyhrazujeme právo Váš přístup na tyto webové stránky přerušit, pozastavit, či odmítnout. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo nemožností použití těchto stránek.


Jsme vůči vám odpovědní pouze za škody, které utrpíte v důsledku porušení těchto podmínek z naší strany. Neodpovídáme za žádné škody, které nepředpokládaně vzniknou porušením těchto podmínek z naší strany, jako například pokud jsme my nebo vy nemohli tyto škody předvídat před vaším vstupem na tyto webové stránky nebo při vstupu na ně. Naše odpovědnost vůči vám se v žádném případě nevztahuje na obchodní a jiné škody, které můžete utrpět, včetně a mimo jiné ztráty dat, ušlého zisku, a to v souvislosti zejména s přerušením, či ukončením provozu webových stránek nebo použitím informací z nich.


Zdůrazňujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou uváděny pouze pro obecné informační a zájmové účely. Snažíme se, aby informace na nich obsažené byly přesné a aktuální, ale neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli jejich nepřesnosti. Proto byste se na tyto informace neměli spoléhat. Doporučujeme vám, abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto webových stránkách vyhledali další rady či pomoc.


Žádné informace na těchto webových stránkách žádným způsobem neposkytují ani nenabízejí odborné poradenství.

 

Odkazy

Na našich stránkách mohou být odkazy na jiné webové stránky, nad kterými nemáme žádnou kontrolu. Za tyto webové stránky, včetně jejich obsahu, nijak neodpovídáme a neschvalujeme je. Je vaší odpovědností prověřit si podmínky přístupu a užívání všech dalších web stránek, které navštívíte.
Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte na jiné webové stránce umístit odkaz na naše webové stránky.

 

Uzavírání smluv online

Žádné informace na těchto webových stránkách se nemají a ani by se neměly vykládat jako návrh na uzavření smluvního vztahu s vámi či kýmkoli jiným, s výjimkou těchto podmínek, kterými se řídí náš vztah v souvislosti s používáním těchto webových stránek.


Pokud uzavřete smlouvu se třetí stranou, která je na těchto webových stránkách uvedená nebo na kterou je na nich odkaz, je vaší odpovědností ujistit se o tom, že vám podmínky této smlouvy vyhovují, případně využijte právní konzultace.

 

Platné zákony a jurisdikce

Vytvoření, existence, výklad, plnění, platnost a všechny další aspekty těchto podmínek či jakéhokoli ustanovení těchto podmínek používání se řídí právním řádem České republiky.

 

V Praze dne 25. 5. 2018
                                                          
Mgr. Martina Štolcová, ředitelka školy