Kontakty
Jídelníček

přehled témat na školní rok 2016/2017

Ahoj školko! ohlédnutí za prázdninami

První klíček od neznáma

Už vím, jak to udělat připomenutí pravidel chování, bezpečnosti, způsobů řešení konfliktů 

Už umím být kamarád upevnění vlastních jistot, posílení místa ve skupině
Podzimní okénko charakteristika roční doby, typické počasí, aktivity apod. 
Druhý klíček od radosti
Strom života seznámení se širší rodinou (navázáno na loňský školní rok) 

Cizí paní, cizí pán atribut „neznámého člověka“ – nebezpečí/odmítnutí, nebo pomoc v nouzi

Já jsem malý, ty zas velký člověk a jeho vývoj od narození do stáří, jak se starat o zdraví,
                              jak přistupovat k nemoci (v kontextu tématu) 
Od Mikuláše do Vánoc rozšiřování povědomí o tradicích, výroba dekorace, příprava vánočního vystoupení 

Zimní okénko charakteristika roční doby, typické počasí, aktivity apod.
 Zdraví se nedá koupit životní styl – základní návyky, patologické jevy 
Třetí klíček k poznání
Aby nám doma bylo dobře nástrahy a nebezpečí (jeho prevence) doma i v bezprostředním okolí domova      
Jak se hraje na pohádku tradiční rej masek - karneval
S batohem na zádech prostředí – příroda, hory, nížiny, vody, nástrahy a nebezpečí 

Co schovává semínko flóra užitková, okrasná, různá prostředí

Kdo bydlí v pelíšku fauna volně žijící, různá prostředí      
                        
Jarní okénko charakteristika roční doby, typické počasí, aktivity apod. 

Aby holky neuschly rozšiřování povědomí o tradicích, výroba dekorace

Úsměv jako pohlazení tradice, den matek (otců) – empatie, výroba dárku pro radost

Žabákovy patálie projekt – divadelní představení (nápad, výroba kulis, realizace, předvedení)
Čtvrtý klíček od světa 

Vážně je Země kulatá svět kolem nás – světadíly, příroda, exotická fauna 

Co vidí Slunce na Zemi lidé na Zemi – různost, xenofobie, rasizmus

Letní okénko chatakteristika roční doby, typické počasí, aktivity apod.