Kontakty
Jídelníček

Přehled bankovních účtů
Mateřské školy Březiněves a jejich využitíÚčet školy:

2839673349/0800

slouží pro všechny platby spojené se vzděláváním dítěte, především pro úhradu:

·       úplaty za předškolní vzdělávání

·       platby za nadstandardní aktivity (divadla, apod.)

·       platby za zájmové aktivity           (kroužky)

·       platby zspojené s výjezdy mimo školu          (hory, školy v přírodě)

·       platby spojené s provozem školy          (čipy, apod.)

                                                                                                   

Účet školní jídelny:

2839661399/0800

slouží pouze pro platby spojené se stravováním dítěte

·       platby za obědy

                                                                                                     

Při každé finanční transakci použijte vždy a pro každý výše uvedený bankovní účet odpovídající variabilní symbol dítěte, prosím.

Děkujeme