Kontakty
Jídelníček

Ostatní platby spojené s pobytem dítěte v mateřské škole

Pro všechny tyto platby používejte, prosím, tříciferný variabilní symbol dítěte. Děkujeme

·       

Nadstandardní aktivity:

Na účet školy:         2839673349/0800

Částka

Variabilní 

Splatnost

1. pololetí

600,- Kč

symbol

15. 10. 2018

2. pololetí

600,- Kč

vašeho

15. 2. 2019

celý šk. rok
1200,- Kč dítěte 15. 10. 2018

variabilní symbol:         VS dítěte           

·        Zájmové aktivity:

Na účet školy:         2839673349/0800

Budou doplněny dodatečně