Kontakty
Jídelníček

Ostatní platby spojené s pobytem dítěte v mateřské škole

Pro všechny tyto platby používejte, prosím, tříciferný variabilní symbol dítěte. Děkujeme

·       

Nadstandardní aktivity:

Na účet školy:         5663934309/0800

Částka

Variabilní 

symbol

vašeho

dítěte

Splatnost

1. pololetí

600,- Kč

15. 10.

2. pololetí

600,- Kč

15. 2.

celý šk. rok
1200,- Kč 15. 10.

variabilní symbol:         VS dítěte           

·        Zájmové aktivity pořádané školou:

Na účet školy:         2839673349/0800

Budou upřesněny na nástěnce ve třdě...