Kontakty
Jídelníček

 Vážení rodiče,

 

doba koronavirová pomalu polevuje. A ačkoli všichni víme, že ještě nemáme zcela vyhráno, pomalu se uvolňují vládou nastavené restrikce, a to nám umožňuje opět se setkat na půdě naší mateřské školy...

 

 

Ke znovuotevření mateřské školy Březiněves

dojde

 

v pondělí 25. 5. 2020

 

 

 

A proto bych Vás na tomto místě ráda požádala o pomoc při nastavení bezpečného prostředí pro děti i všechny ostatní, kteří se ve školce vyskytují.

 

 

Co je třeba zvážit před nástupem dítěte do mateřské školy:

 

*  obnovení provozu mateřské školy neznamená obnovení povinného předškolního vzdělávání

 

*  pokud dítě do mateřské školy v období od 25. 5. do 30. 6. 2020 nenastoupí, nebude zákonný zástupce platit úplatu za předškolní vzdělávání

 

*  docházku dítěte je třeba nahlásit předem (SMS na tel. třídy), nejpozději do 17. 5. 2020, a to včetně doby pobytu dítěte ve školce (dopoledne / celý den)

 

*  dětské skupiny budou sestaveny nezávisle na kmenových třídách, které děti doposud navštěvovaly, a to tak, aby bylo co možná nejlépe vyhověno nastaveným bezpečným a hygienickým podmínkám

 

*  s ohledem na současný stav také doporučujeme v co největší možné míře využívat pouze dopolední docházku, která je za daných podmínek optimální

 

Ráda bych Vám všem poděkovala za dosavadní pochopení a hladký průběh uplynulých dní. Jsem si vědoma, že pro Vás, rodiče, nebyla a vlastně stále ještě není tato situace jednoduchá. Věřím však, že toto nevšední období všichni ve zdraví a plni optimismu překonáme, a že se brzy, ale již v dobách bezpečných, opět společně sejdeme.

Přeji Vám všem, za celý náš kolektiv, prosluněné a radostí naplněné dny, které Vám žádný COVID–19 nezastíní. Dny, které Vám prozáří úsměvy nejen na dětských tvářích. Dny plné optimismu a osobního naplnění. Užívejte v kruhu rodinném a opatrujte se.

 

Brzy opět na viděnou, Martina a všechna děvčata