Kontakty
Jídelníček

Letní provoz Mateřské školy Březiněves
ve školním roce 2019/2020


V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovila ředitelka školy po projednání se zřizovatelem, MČ Praha 8 – Březiněves, omezení a přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin školního roku 2019/2020.

Provoz mateřské školy bude zajištěn takto:

od 1. 7.            do 12. 7.          mateřská škola uzavřena

od 13. 7.          do 24. 7.          Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace v provozu

od 27. 7.          do 31. 8.          mateřská škola uzavřena

Zákonní zástupci přihlásí své dítě na prázdninový provoz nejpozději do pondělí
25. 5. 2020

 

mailem:                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonicky:           724 486 324 (lze i SMS)

osobně v MŠ:       u třídní učitelky (po otevření MŠ)

 

Školní rok 2020/2021 bude v Mateřské škole Březiněves, příspěvkové organizaci, zřízené MČ Praha 8 – Březiněves, zahájen

v úterý 1. 9. 2020

V Praze 27. 4. 2020                                                                          

Mgr. Martina Štolcová, ředitelka školy

 

Zákonný zástupce bere na vědomí, že přihláška bude akceptována jako přijatá teprve po připsání obou plateb (úplata za předškolní vzdělávání a stravné) na účty školy. Termín pro připsání obou plateb je 29. 5. 2020

Informace o platbách:

·         Úplata za předškolní vzdělávání činí (předškoláci neplatí)        

§  210,- Kč za jeden týden docházky dítěte (42,- Kč / den)

§  Částka je splatná předem a nevrací se ani v případě, že dítě k letnímu provozu nenastoupí.

§  Číslo účtu:      2839673349/0800                  VS: použijte stávající symbol dítěte

·         Stravné         

§  240,- Kč za jeden týden docházky dítěte (děti 3-6 let 48,- Kč / den)                275,- Kč za jeden týden docházky dítěte (děti 7 let s OPŠD 55,-Kč / den)

§  Částka je splatná předem a vrací se pouze v případě, kdy bude dítě řádně odhlášeno předem a jeho nepřítomnost bude podložena lékařskou zprávou (tedy pouze z důvodu nemoci dítěte).

§  Číslo účtu:      2839661399/0800                   VS: použijte stávající symbol dítěte