Kontakty
Jídelníček

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017 / 2018

 

 

Výsledková listina

 

 

Registrační číslo

Výsledek

Registrační číslo

Výsledek

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Vážení rodiče,

prosím o vytištěn, vyplnění a následné odevzdání tohoto dokumentu ve školce při obnovení docházky dítěte po uzavření školy v březnu 2020.

Velice Vám všem děkuji za pomoc a přeji co možná nejklidnější dny. M.Š.

Omluvný list dítěte (povinné předškolní vzdělávání), je platný pouze s razítkem školy, v případě ztráty požádejte o orazítkování formuláře ve své třídě.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (OMLUVNÝ LIST DÍTĚTE.pdf)Omluvný list dítěte[ ]355 kB

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

ve školním roce 2020/2021

výsledky zápisu viz odkaz níže (bude zveřejněn dne 18. 5. 2020 ve 14:00 hod.)

 

Krátká informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne dne (pokud proběhne, bude upřesněno) v 17:00 hod. v zeleném klíčku.

Prosím, udělejte si čas a přijďte všichni, je to velmi důležité.

Předem všem děkuji a těším se na spolupráci.

Martina Štolcová, ředitelka školy

tulipany 1 20200505 1037235390

Táto, táto, tatínku

jen na malou chvilinku

pojď si se mnou, prosím, hrát...

Vždyť víš, maminka má v neděli svátek, a tak bychom spolu mohli vyrobit docela malé překvapení,,,

Pustíme se do toho?

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 do Mateřské školy Březiněves
na školní rok 2020/2021

 se bude konat:

 

4. až 6. května 2020
v ředitelně školy
od 14:00 do 17:00 hodin

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MŠMT "Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021" ze dne 3. 4. 2020, Číslo jednací MSMT-15657/2020-1 bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat převážně dálkově (bezkontaktní formou).

 

Tato situace je pro nás i pro Vás zcela nová, proto jsem Vám k dispozici na tel. č. 724 486 324 kdykoli bude potřeba. Jsem připravena odpovědět na všechny Vaše dotazy.

 

A jak to tedy bude:

 

1.      vyplňte prosím potřebné dokumenty v elektronickém předzápisu na webové stránce (od 10. 4. 2020):            https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/brezineves      (podrobný návod viz příloha níže)

                         jsou to:

 ·         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Evidenční list dítěte (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Čestné prohlášení o provedeném očkování dítěte

 

2.      dokumenty elektronicky odešlete škole

 

3.      dokumenty vytiskněte oboustranně, podepište, zkompletujte

 

Zákonný zástupce doloží při zápisu do MŠ tuto potřebnou dokumentaci:

 ·         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Evidenční list dítěte (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Čestné prohlášení o provedeném očkování dítěte, jehož součástí je kopie očkovacího průkazu

 ·         nebo Potvrzení ošetřujícího pediatra (ke stažení zde – jen pokud se k dětskému lékaři chystáte)

 ·         Občanský průkaz zákonného zástupce (osobně nebo v kopii, která Vám bude navrácena)

 ·         Rodný list dítěte (osobně nebo v kopii, která Vám bude navrácena)

 

 Cizí státní příslušník doloží při zápisu do MŠ tuto potřebnou dokumentaci:

 ·         Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Evidenční list dítěte (prosím o oboustranný tisk)

 ·         Čestné prohlášení o provedeném očkování dítěte, jehož součástí je kopie očkovacího průkazu

 ·         nebo Potvrzení ošetřujícího pediatra (ke stažení zde – jen pokud se k dětskému lékaři chystáte)

 ·         Pas zákonného zástupce (osobně nebo v kopii, která Vám bude navrácena)

 ·         Rodný list dítěte (osobně nebo v kopii, která Vám bude navrácena)

 ·         Potvrzení o trvalém pobytu v ČR (platné a delší než 90 dnů) (osobně nebo v kopii, která Vám bude navrácena)

 

4.      Dokumenty dopravte V TERMÍNU ŘÁDNÉHO ZÁPISU (4. - 6. 5. 2020) do Mateřské školy Březiněves, a to následujícím způsobem

·         Datovou schránkou                                                                                           24UJYA3

 ·         Emailem (podpis na dokumentech musí být ověřený elektronický podpis)   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ·         Poštou                                                                                                                MŠ Březiněves, K Březince 459/3, Praha 8, 18200

 ·         Do poštovních schránky (po telefonické domluvě, tel.č. 724 486 324)               

 ·         Osobně (REGISTRUJTE SI TERMÍN) – chrání Vás před setkáním se s dalšími rodiči a v dokumentech nemusí být kopie OP/PASU a RL dítěte, vezměte s sebou originál

 

Další informace:

 ·         Přesný termín a čas osobní návštěvy je třeba si předem rezervovat zde (od 6. 4. do 6. 5. 2020):  http://msbrezineves.reservando.cz/

 ·         K zápisu se dostaví jeden zákonný zástupce bez dítěte      

 ·         Pořadí přijetí přihlášky nerozhoduje

 ·         Jediným rozhodujícím faktorem je umístění dle platných kritérií

 

 

Celý kolektiv MŠ se na Vás a Vaše děti těší.
Mgr. Martina Štolcová, ředitelka školy

 

 

Adresa školy:

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
K Březince 459/3
182 00 Praha 8 – Březiněves

 

IČO: 725 48 223

 

 

Telefonní kontakty:

Ředitelka školy Mgr. Bc. Martina Štolcová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 724 486 324
+420 266 316 316
Vedoucí učitelka Barbora Petříková   +420 730 705 797
       
Vedoucí školní jídelny Simona Jáchymová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 730 705 796
Paní kuchařky Lenka Křížková    
  Jaroslava Fialová    
       
Školnice Lucie Ševčíková   +420 730 705 795
Provozní zaměstnanci Kateřina Fialová    
       
       
Třídy:      
Zelený klíč

Barbora Petříková
Mgr. Martina Štolcová

Miluše Čermáková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  +420 720 743 131
Žlutý klíč

Eva Hubáčková

Šárka Šádková

Simona Charvátová - chůva

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  +420 730 705 798
Červený klíč

Alena Vokatá

Petra Hřebíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 730 705 799
Fialový klíč
Mgr. Stanislava Kuruczová
Pavla Šulcová
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. +420 720 743 130

Úřední hodiny ředitelky školy:                  ve středu  13:30 - 15:30 hodin nebo dle dohody (tel. č. 724 486 324)

Úřední hodiny hospodářky školy:             v úterý 13:30 - 15:30 hodin

 

 

 

 

 

 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním rok 2020/2021

 

 

Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou mateřské školy stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupováno při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.

 


Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9. daného školního roku předškolní vzdělávání povinné.

 

Dále je uplatňována obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

 

 

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke školským službám jsou přijímány v souladu s ust. § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona děti cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží oprávněnost svého pobytu dokladem.

 


Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Při splnění podmínek shodného kritéria více dětmi má přednost dítě starší. Z níže uvedených kritérií plyne, že jsou přednostně přijímány děti v souladu se zákonem č. 561/2000 Sb..

 

Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

 

 

Kritérium                                                                                                    

 

1.       děti s povinným předškolním vzděláváním podle § 34a školského zákona, s místem trvalého pobytu

 

§  děti 5leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá    

 

§  s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

děti narozené nejpozději 31. 8. 2015

 

2.       děti 4leté, s místem trvalého pobytu (přednostní přijetí)

 

§  děti 4leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá

 

§  s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

děti narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016

 

3.       děti 3leté, s místem trvalého pobytu (přednostní přijetí)

 

§  děti 3leté nejpozději dne 31. 8. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá

 

§  s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

děti narozené 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017

 

 

4.       děti 2leté, s místem trvalého pobytu

 

§  děti 2leté, které dovrší 3let nejpozději dne 31. 12. v kalendářním roce, ve kterém zápis probíhá

 

§  s trvalým pobytem v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  děti cizinců s prokazatelným místem pobytu v Městské části Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

děti narozené 1.9.2017 – 31. 12. 2017

 

 

5.       děti dle kritérií 1., 2., 3., 4., nesplňující kritérium trvalého pobytu

 

§  s trvalým pobytem mimo Městskou část Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  děti cizinců s místem pobytu mimo Městskou část Praha 8, katastrální území Březiněves

 

§  seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení

 

děti bez trvalého bydliště

 

 

 

Uvedená kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou stanovena tak, aby především respektovala zásadu rovného přístupu ke vzdělávání a byl respektován a naplněn zákaz diskriminace, viz § 2 odst. 1 písm. a) zákona č.561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 3. 2020                                                                                                           Mgr. Bc. Martina Štolcová, ředitelka školy

 

 

 

 Organizace školního roku 2019/2020 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Č.j.: MSMT- 2939/2018-3

Dne 19.února 2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

 Termín

 Okresy, obvody hl. města Prahy

17.2. - 23.2. 2020

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

24. 2. - 1.3. 2020

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

2.3. - 8. 3. 2020

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

9.3. - 15. 3. 2020

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

3.2. - 9.2. 2020

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

10.2. – 16.2. 2020

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části:
 Praha 6,  Praha 7,  Praha 8,  Praha 9, Praha 10, Praha 14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha  19, Praha  20, Praha  21, Praha  22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice, Praha-Dolní  Chabry, Praha-Dolní  Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč, Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja, Praha-Vinoř.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2020.

Poznámka: pátek 9.dubna 2020 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.


Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1.září 2018.

poprvé přivítala děti ve školním roce 2012/2013, její historie je tedy pouze krátká…

jelikož v Březiněvsi do té doby mateřská škola chyběla a dětí stále přibývalo, rozhodlo se vedení obce v čele se starostou Ing. Jiřím Haramulem pro krok, který obci přinesl nemalý benefit.

Na sklonku roku 2011, po náročných přípravách, odstartoval projekt stavby zbrusu nové mateřské školy. První krok byl hotov, školka stála již v prosinci 2011. Celý následující půlrok byl věnován dokončení stavby, ale hlavně jejímu vnitřnímu vybavení a zrealizování zahrady s dětským hřištěm, které je její součástí. Nebýt právě vedení obce, které poskytlo na vybavení nemalé finanční prostředky, školka by nebyla nikdy postavena a dokončena v tak krátkém čase a nebyla by nyní v tom stavu, v jakém je… 

V roce 2016 se ale mnohé změnilo a troufám si říct, že k lepšímu. Díky nemalým snahám vedení obce v čele s panem starostou se podařilo dát dohromady finanční prostředky na přístavbu. Byly dostavěny tři třídy a velice potřebná školní kuchyně. Na školní zahradě vyrostlo nové multifunkční dětské hřiště.

Školka tedy v letošním školním roce přivítá 104 převážně březiněveských dětí. Těm budou k dispozici čtyři slunné a prostorné, plně, moderně a bezpečně vybavené třídy ve dvou budovách a čtyřech pavilonech. Všechny prostory školy jsou přizpůsobeny potřebám dětí, a to jak z anatomických hledisek, tak z hlediska celkového vybavení. Součástí školy je také velká zahrada, která skýtá dostatek prostoru pro sportovní i hravé využití. Všechny herní prvky na zahradě splňují vysoký standard a bezpečnostní podmínky pro používání nejmenšími dětmi. Součástí zahrady jsou i tři prostorná pískoviště.

Třídy jsou heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z potřeb dětí, jejich schopností, ale i přání rodičů, pokud je to možné.

 

INFORMACE O ŠKOLE

název školy: Mateřská škola Březiněves, příspěvková organizace
identifikátor zařízení:  181 031 892
adresa: K Březince 459/3, Praha 8 – Březiněves, 182 00
právní forma: příspěvková organizace 
IČO:   725 48 223 
e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:     skolka.brezineves.cz
zahájení činnosti: 1. 9. 2012
ředitelka školy: Mgr. Bc. Martina Štolcová
   
zřizovatel:  Městská část Praha - Březiněves
adresa: U Parku 140, Praha 8 – Březiněves, 182 00
právní forma:    městská část 
IČ:   00 240 109
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:  www.brezineves.cz