Kontakty
Jídelníček

Milé děti, milí rodiče a přátelé školy,

milí všichni, kdo už netrpělivě a plni očekávání vyhlížíte začátek školního roku, a kdo se už těšíte na vše, co nám tento rok přinese…

Všichni jsme starší o právě uplynulé prázdniny a snad i moudřejší o nabyté prázdninové zkušenosti. Stále jsme ještě plni dojmů…

My, kteří se po prázdninách do školky vracíme, máme cestu jistě veselou a není toho mnoho, co by nás mohlo překvapit. Naše malé kamarády, kteří do školky však přicházejí poprvé, bychom však rádi přivítali s otevřenou náručí a popřáli jim klidný a veselý start do nové životní etapy.

Dovolte mi tedy, abych Vás všechny srdečně a bez rozdílu přivítala po dvou měsících odpočinku, čerpání nových sil a poznávání všeho, co svět nabízí...

Přeji Vám, děvčata a chlapci a milé kolegyně, hodně štěstí, mnoho úspěchů, pro všechny pohodu ve školce, a hlavně pevné zdraví…

Vám, vážení rodiče přeji radost z všudypřítomných úsměvů a pokroků Vašich dětí a spokojenost s prací naší školky.

Přeji nám všem úspěšný školní rok 2018/2019 a věřím, že se nám v něm bude po celý čas dobře pracovat a radost v dětských očích nás ani na malou chvilku neopustí…

Martina Štolcová,

za všechny z MŠ 

Podkategorie